feel free to download the free patterns,
remember to come back and tell me which ones you stitched!
上一頁下一頁
 • 小房子與樹效果圖.JPG

  小房子與樹效果圖

 • 小房子與樹顏色與符號.JPG

  小房子與樹顏色與符號

 • 小房子與樹符號.JPG

  小房子與樹符號

 • 小房子與樹用線估計.JPG

  小房子與樹用線估計

 • heart-color.jpg

  heart-color

 • heart-black.jpg

  heart-black

 • desktop-color.bmp

  desktop-color.bmp

 • desktop-color-key.BMP

  desktop-color-key.BMP

 • desktop.BMP

  desktop.BMP

 • orange heart.jpg

  orange heart

 • orange heart with key.jpg

  orange heart with key

 • house-color.bmp

  house-color.bmp

 • house.BMP

  house.BMP

 • 監獄兔-綠色那隻十字繡.jpg

  監獄兔-綠色那隻十字繡

 • lovevirtue.JPG

  lovevirtue

 • cross.jpg

  cross

 • tender heart.BMP

  tender heart.BMP

 • rabbit.BMP

  rabbit.BMP

 • DSCN6057 (Small).JPG

  DSCN6057 (Small)

 • joker numbers.BMP

  joker numbers.BMP

 • forget me not.BMP

  forget me not.BMP

 • joker's abc.BMP

  joker's abc.BMP

 • 大象.JPG

  大象

 • 相片小畫家上傳

  相片小畫家上傳

 • 大象的遊行.JPG

  大象的遊行

 • 口金包.JPG

  口金包

 • 口金包們.JPG

  口金包們

 • 俄羅斯娃娃效果圖.JPG

  俄羅斯娃娃效果圖

 • 俄羅斯娃娃含線號.JPG

  俄羅斯娃娃含線號

 • 俄羅斯娃娃2效果圖.JPG

  俄羅斯娃娃2效果圖

 • 俄羅斯娃娃2含線號.JPG

  俄羅斯娃娃2含線號

 • 俄羅斯娃娃3.JPG

  俄羅斯娃娃3

 • 俄羅斯娃娃4.JPG

  俄羅斯娃娃4

 • dragonboat.JPG

  dragonboat

 • dragonboat2.JPG

  dragonboat2

 • a bird in the forest.JPG

  a bird in the forest

 • bear.JPG

  bear

 • bears.JPG

  bears

 • patchwork.JPG

  patchwork

 • bags.JPG

  bags

 • sushi.JPG

  sushi

 • pony.JPG

  pony

 • what's this.JPG

  what's this

 • pea.JPG

  pea

 • banana.JPG

  banana

 • snails with keys.JPG

  snails with keys

 • dinner for 2.JPG

  dinner for 2

 • A cat and B cat.JPG

  A cat and B cat

 • flower and leaf.JPG

  flower and leaf

 • cloud and sheep.JPG

  cloud and sheep

 • castle.JPG

  castle

 • castles.JPG

  castles

 • ducks.JPG

  ducks

 • carrot.JPG

  carrot

 • keys.JPG

  keys

 • aloe vera.JPG

  aloe vera

 • stamps.JPG

  stamps

 • us flag.JPG

  us flag

 • I love you 2.JPG

  I love you 2

 • I love you 1.JPG

  I love you 1

 • balloon.JPG

  balloon

 • red flower.JPG

  red flower

 • cofee.JPG

  cofee

 • flowerpot.JPG

  flowerpot

 • 果子樹.jpg

  果子樹

 • ghost.JPG

  ghost

 • welcome bebe.JPG

  welcome bebe

 • green gable jpg (Small).JPG

  green gable jpg (Small)

 • 輪刀.JPG

  輪刀

 • rabbit3.JPG

  rabbit3

 • rabbit1.JPG

  rabbit1

 • sue.JPG

  sue

 • sue2.JPG

  sue2

 • 學校1.JPG

  學校1

 • 學校2.JPG

  學校2

 • sandwich love.JPG

  sandwich love

 • bubble love.JPG

  bubble love

 • zebra.JPG

  zebra

 • 招財進寶.JPG

  招財進寶

上一頁下一頁

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項
 • 板橋大鈞醫美診所無痛胃鏡
  板橋大鈞醫美診所無痛胃鏡 2014/04/18 09:29

  謝謝分享

相簿列表資訊

最新上傳:
2010/01/25
全站分類:
創作設計
本日人氣:
0
累積人氣:
88671